Disclaimer voor www.DUCQ.com

Naam ondernemer: DUCQ B.V.
Handelend onder de naam: DUCQ

Vestigingsadres:
Dorsvlegenweide 5
3437 XL Nieuwegein

Telefoonnummer: +31851304523
E-mailadres: info@ducq.com

KvK-nummer: 71871845
Btw-nummer: NL858882206B01

DUCQ (Kamer van Koophandel: 71871845), hierna te noemen DUCQ, verleent je hierbij toegang tot www.ducq.com ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

DUCQ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

DUCQ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DUCQ.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DUCQ.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DUCQ.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DUCQ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacyverklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een levering uit te voeren. Wij streven er naar om je dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kan je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Customer service

Personal advice

Our copper pots and pans are not standard pots and pans so perhaps you’d like some personal advice. Our team is happy to help you make the right choice. Not only do we know our product best, but we are cooking enthusiasts just like you.

Lifetime warranty

We deliver pots and pans of the highest quality. DUCQ guarantees that all products are free from material and manufacturing defects. Should you, however, experience problems with a DUCQ pot or pan please let us know and we’ll solve them for you.

Attention to customers

Of course, high-quality products come with high level service. On this website you’ll find answers to the most frequently asked questions about DUCQ pans, but should you want to speak to us personally don’t hesitate to call us.

Should you change your mind

It’s possible to change your mind after your purchase. Maybe you should’ve gone for the larger set or maybe the smaller one after all? We accept unused returns in the original packaging, provided they are returned within 14 days.